MULTIMODÁLNÍ LOGISTICKÉ CENTRUM

O nás

Multimodální logistické centrum situované v bezprostřední blízkosti mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Průmyslové zóně Mošnov s přímým napojením na dálniční a železniční síť rozkládající se na celkové ploše 520 000 m2. Po dokončení výstavby bude nájemcům k dispozici 234 000 m2 skladových a výrobních ploch v několika objektech se železniční vlečkou vedoucí přímo k halám.

Součástí areálu je terminál kombinované dopravy se strategickým umístěním na plánované "Nové hedvábné stezce", který je ve středoevropském měřítku unikátní svou velikostí a maximální kapacitou překládky.

Mapa

Lokalita

Mapa areálu

Specifikace

Obvodový plášť

Střecha

Konstrukce

Podlaha

Sekční vrata

Kanceláře

Technické vybavení

Venkovní prostory

K pronájmu

Plánek volných ploch k pronájmu Plánek volných ploch k pronájmu
OAMP Hall 1 Výstavba dokončena / pronajato
OAMP Hall 2 Výstavba dokončena / pronajato
OAMP Hall 3 Výstavba dokončena / pronajato
OAMP Hall 4 Ve výstavbě / pronajato
OAMP Hall 5 K pronájmu / možnost výstavby do vlastnictví
OAMP Hall A K pronájmu / možnost výstavby do vlastnictví
OAMP Hall B K pronájmu / možnost výstavby do vlastnictví
OAMP Hall C K pronájmu / možnost výstavby do vlastnictví
OAMP Hall D K pronájmu / možnost výstavby do vlastnictví

V případě zájmu nás kontaktujte:

+420 737 013 310
ostrava.airport@multimodalpark.cz

Terminál kombinované dopravy

Název projektu: Terminál kombinované dopravy Ostrava - Mošnov
Registrační číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_066/0000355

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Gallery

Hlavním cílem projektu je vybudování terminálu kombinované dopravy, který významně přispěje k přesunu nákladní dopravy ze silnice na železnici, zefektivní logistické procesy a umožní další rozvoj aktivit v Moravskoslezském kraji.

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování terminálu kombinované dopravy v Ostravě - Mošnově (ICM - Intermodální centrum Mošnov) s veřejným přístupem. Tato podnikatelská příležitost trvá již minimálně deset let. V celém období je sledován zvýšení objemu průmyslových a podnikatelských aktivit, a to nejen v Moravskoslezském kraji. S tím souvisí navazující požadavky na růst objemů v intermodálním typu přepravy. Výhodou lokality Mošnov je strategická poloha v blízkosti hranic tří států (Česko, Slovensko a Polsko).

Cílem projektu je vybudovat moderní terminál kombinované dopravy pro přepravu zboží. Vybudování terminálu významně přispěje k zefektivnění logistiky navazující na průmysl, služby a další podnikatelské aktivity nejen v Moravskoslezském kraji. Umístění záměru ve Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov je výhodné z důvodu přímého napojení na železniční, leteckou a silniční, resp. dálniční infrastrukturu.

Projekt terminálu úzce navazuje na již v roce 2015 realizovaný infrastrukturní projekt Moravskoslezského kraje "Letiště Leoše Janáčka, kolejové napojení", který řešil vybudování železničního napojení letiště. V rámci tohoto projektu došlo ke zpřístupnění letiště veřejnou kolejovou dopravou, a to vybudováním kolejového napojení od místa odbočení mezi Studénkou a Sedlnicemi do nově vybudovaného železničního terminálu na letišti.

Realizace předkládaného projektu přispěje k řešení multimodální dopravy v dotčené lokalitě Ostrava – Mošnov. Vybudování nového terminálu kombinované dopravy a pořízení manipulačního zařízení pro překladiště významně sníží negativní dopady dopravy na životní prostředí, silniční kamionová doprava bude převedena na koleje, přičemž napojení na železniční síť bude realizována z kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava.

Galerie

Video Gallery Vizualizace projektu Gallery Fotodokumentace výstavby Gallery Události Gallery

Média

20.10.2022 Statutární město Ostrava
Mošnovský terminál je Moravskoslezskou branou do světa

18.10.2022 Tisková zpráva
V Průmyslová zóně Mošnov byl uveden do provozu nový terminál kombinované dopravy

19.10.2022 Hospodářské noviny
U Ostravy vyrostl logistický uzel za miliardy, propojí železnici s kamiony

19.10.2022 iDnes.cz
U mošnovského letiště vzniklo největší překladiště v republice

19.10.2022 Novojičinský deník
Terminál v Mošnově propojí Moravskoslezský kraj s Evropou

19.10.2022 Novinky.cz
Mošnov spustil unikátní nákladní terminál

19. 10. 2022 Forbes.cz
Terminál za 800 milionů. Unikát v Ostravě propojí silnici, železnici i letiště

Kontakty

Petr Kalina
Jednatel
OAMP Holding s.r.o
Předseda představenstva
CONCENS INVESTMENTS a.s.

Daniel Kollár
Jednatel
OAMP Holding s.r.o
Project Finance
J&T IB and Capital Markets, a.s.

Pavel Kalina
Obchodní ředitel
CONCENS INVESTMENTS a.s.

Pavlína Kratochvílová
Office Manager
CONCENS INVESTMENTS a.s.

OAMP Holding s.r.o
28. října 3346/91
702 00 Ostrava

+420 273 136 682
ostrava.airport@multimodalpark.cz

IČO: 093 81 341
Spisová značka: C 82934 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Finanční partner
J&T

Společnost OAMP Holding s.r.o je členem koncernu, jehož řídící společnost je:

CONCENS INVESTMENTS a.s.
Burzovní palác I Rybná 682/14
110 00 Praha 1

investments@concens.cz
www.concens.cz/investments

IČO: 057 52 434
Spisová značka: B 23167 vedená u Městského soudu v Praze

Přehled společností v rámci koncernu